جمعه 4 اسفند 1391
توسط: نوشا

ای با من و پنهان چو دل

دیدن جثه کوچیکت توی مانیتور 
تماشای بازیگوشی و ورجه وورجه ات 
انگشت مکیدن خنده دارت
قلب کوچولویی که طپشش اونقدر واضح و حیرت انگیزه
اندازه های بانمک و غیرقابل تصورت
لحظات لبریز شدن مامانت از عشق و احساس طوری که نمی دونه بخنده یا گریه کنه
از وجود این همه زندگی در درونت پر از زندگی میشی
امیدوارم خودتم یه روز تجربه اش کنی عزیزکم