سه‌شنبه 10 شهریور 1394
توسط: نوشا

دو ساله شد دو ساله شدم

با اومدنش  افق جدیدی رو به روی من باز کرد و انگار از نو متولد شدم . به من فرصت دوباره زندگی داد  و من در حیرت دوباره زندگی غوطه ور شدم و این بار حیران تر . چرا که در آستانه 40 سالگی دارم از نو همه چیزو کشف و تجربه می کنم . ممنونم که به زندگی من قدم گذاشتی . ممنونم که مال منی پسرکم . افتخار می کنم که از آن توام و چه سرسپردگی لذت بخشی  که من سر و دل و جان همه رو به تو سپردم .