دوشنبه 10 شهریور 1393
توسط: نوشا

ای زندگی تن و توانم همه تو ... جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

پسرم امروز یک ساله شدی . یک سال از باشکوه ترین روز زندگی من گذشت . عزیزکم تو بزرگ ترین و  قشنگ ترین آرزوی من بودی که برآورده شدی . ممنونم از اینکه به زندگی من پا گذاشتی . ممنونم از اینکه به من فرصت مادری کردن دادی ، فرصت دوباره تولد و زندگی . ممنونم که هستی که دارمت . مادر تو بودن بزرگترین شانس زندگی منه . هر چه امید و عشق و انرژی برای ادامه زندگی نیاز دارم از وجود تو میگیرم . پسرکم در این یک سال گذشته علیرغم همه رنج ها و خستگیا و اضطرابا بهترین لحظه های عمر و لذت بخش ترین احساسات رو در کنار تو و با تو تجربه کردم . عشق مادری درون من مثل نهالی بود که همپای تو بزرگ شد و قد کشید.  عزیزم دوستت دارم و به داشتنت می بالم .