چهارشنبه 13 دی 1391
توسط: نوشا

آرزوها

نمی دونم اسمشو چی بذارم خستگی ، ناباوری ، نگرانی ، افسردگی ، شوک  ، پشیمونی یا هر چی . اسمش مهم نیست مهم اینه که خوشحال نیستم .

چرا وقتی آرزوهات رو جلوی چشمت می بینی اونقدری که وقتی آرزو بود براش ذوق نداری ؟!

نمی دونم و حتی توان فکر کردن هم ندارم

باشه برای فردا یا روزهای بعدتر