دوشنبه 26 اردیبهشت 1390
توسط: نوشا

آخه ببین با کیا طرفیم تو رو خدا

زنگ تفریح تو دفتر نشستیم یکی از بچه های اول اومده ( توضیح اینکه من اصلا با سال اولی ها کلاس ندارم  ) به معلم تاریخشون دفتر خاطره میده میگه : خانوم برام می نویسی ؟ همکارم گفت باشه بعدا که اومدم سر کلاستون . 

بچهه رو کرده به من میگه : خانوم بیا شما بنویس ! 

میگم : من ؟!! من که اصلا معلم شما نیستم و تو رو نمی شناسم .  

میگه : عیبی نداره خوب ! 

میگم : تو اصلا منو می شناسی یا می دونی اسمم چیه ؟ 

میگه : نه ، اشکالی نداره شاید حالا یه روزی معلممون شدی !  

 

من :