یکشنبه 18 مهر 1389
توسط: نوشا

اینجا ایران است (1)

اگه به وقت خواستی یادت بیاد کجا زندگی می کنی مثل امروز من برو دنبال وام بانکی یا برای پیگیری انتقالیت برو آموزش و پرورش  . اونوقت می بینی چطوری داری به صد و سی و پنج زبون زنده و مرده دنیا ، به در و دیوار و عالم و آدم  فحش میدی .